Visām precēm, kuras var iegādāties www.unisports.lv tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme, rēķins vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks un summa.

Ja precei, kuru iegādājaties, Jūs konstatējat ražotāja brāķi, ziņojiet par to mums uz e-pastu shop@unisports.lv, lai veiktu turpmākus norādījumus
Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

 • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
 • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas, nepareizas preces lietošanas procesā.
 • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
 • Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
 • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
 • Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.\
 • Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem, barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem, kuriem ir ierobežots kalpošanas laiks.

ATTEIKUMA TIESĪBAS:

 • Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā pēc saņemšanas.
 • Atgriezt preci ir iespējams, ja precei saglabātas pārdošanas īpašības (oriģinālā etiķete, tirdzniecības izskats, oriģinālais iepakojums), kā arī rēķins, kas apliecina, ka šī prece ir iegādāta www.unisports.lv.
 • Ja prece tiek atgriezta pārdevējam, tā ir jānogādā SIA UNISPORTS birojā Madonā, Saules ielā 1a, darba dienās no plkst. 9:00 - 18.00. Piegādes izdevumus sedz pircējs.
 • Naudas atgriešana notiek 14 darba dienu laikā no brīža, kad SIA „UNISPORTS” ir saņēmis atgriezto preci un informāciju, uz kurieni pārskaitīt naudas summu.
 • Atgriežot preci, sūtījumam jāpievieno pirkuma apliecinošu dokumentu.

 

Uz augšu